Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633458
Pracoviště:
Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
2.24
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Redakční rada
  • Mediální studia (člen, 2006–)
Jiné komise a orgány
  • Akreditační komise MŠMT (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Lapčík M. Contemporary media landscape focused by information ontological security. Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Lapčík M. K epistemologii komunikace/médií: Je třeba nové paradigma? Kultura - Média - Komunikace. 2009.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
Lapčík M. Diskurzivní strategie v TV zpravodajství. Politologická revue. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lapčík M. K interpretaci diskursu zpravodajství: vizualizace jako "ne-význam". In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I.: Aktuálne otázky mediálnej kultúry, komunikačný diskurz, audiovizuálna kreativita. 2010.
Lapčík M. Diskurs jako téma diskursu (poznámky ke konceptualizaci pojmu). Terminologické fórum II. 2009.
Lapčík M. Nové ICT: nové paradigma nebo jen hypertrofie reality? In . (Eds.) Realita fikcia. 2009.
Lapčík M. Současná mediální krajina v kontextu rizik nových ICT - tradiční média jako nové sféry dominance. Česká média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic. 2009.
Lapčík M. Ambivalentní charakter TV zpravodajství jako "intermediálního textu". Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
Lapčík M. Diskursivní kontury televizního zpravodajství a možnosti jejich analýzy. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Lapčík M. Diskursivní kontury televizního zpravodajství a možnosti jejich analýzy. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Lapčík M. Proměny myšlení o řeči - proměny myšlení o médiích. Člověk - jazyk - text. 2008.
Lapčík M. Ambivalentní charakter TV zpravodajství jako intermediálního textu. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P., Hubík S. Jazyk - filosofie - média. 2009.
Lapčík M., Orság P., Foret M. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Hubík S., Lapčík M. Vzdělávací intervence. 1998.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.