DŮLEŽITÉ: Mimořádné změny ohledně SZZk v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie COVID-19

pondělí 6. duben 2020, 19:50

V důsledku mimořádných opatření zavedených z důvodů pandemie COVID-19 se posouvají i některé termíny. Jelikož situace se neustále vývíjí, může nadále docházet k dalším změnám, o nichž vás případně budeme informovat. 

Od 27. 3. 2020 do odvolání platí následující:

  • odevzdání DP / BDP - do 7. 5. 2020, 11:00

  • odevzdani Samostatného projektu: 4. 6. 2020, 11:00

  • mezní termín splnění studijních povinností (pro letní termín SZZk): 4. 6. 2020, 11:00 

  • studenti Bc. studia povinně předloží komisi seznam nastudované literatury a portfolio praktických výstupů v den, kdy budou vykonávat SZZk (seznam literatury taktéž zašlou nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání SZZk na e-mail literatura@upmedia.cz)

  • studenti Mgr. studia povinně odevzdají na sekretariát katedry seznam nastudované literatury a dokument oznamující téma prezentace (spolu se seznamem alespoň deseti titulů vztažených k této prezentaci) v rámci teoreticko-analytické profilace v den, kdy budou vykonávat PÍSEMNOU část SZZk (seznam literatury taktéž zašlou nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání SZZk na e-mail literatura@upmedia.cz)

Další informace a specifikaci formy odevzdání zavěrečných prací najdete v aktualizaci fakultního harmonogramu

Průběžně aktualizované informace pro studenty FF v souvislosti se současným mimořádným režimem najdete taktéž na stránkách fakulty.

Zpět