POZVÁNKA: Krize médií veřejné služby a politika

úterý 4. prosinec 2018, 9:00

Srdečně zveme všechny zájemce na trojici přednášek, které na půdě naší katedry ve dnech 4.-6. 12. 2018 prosloví dr. Andrea Chlebcová Hečková z partnerské Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre:

1. Kríza médií verejnej služby 
Prednáška sa venuje kríze médií verejnej služby v Európe: prípadom politického ovplyvňovania, problémom s financovaním, znižovaním kvality programu a problémom absencie spätnej väzby. Syntetizuje názory odborníkov, a na konkrétnych príkladoch demonštruje súčasné problémy médií verejnej služby, ich organizácie a postavenia v rámci spoločenského systému. V závere navrhuje spôsoby riešenia tak, ako ich navrhujú odborníci: programom postaveným na hodnotách, zmenou zostavenia rád, organizovaním spätnej väzby, ich odpolitizovaním, prípadne oddelením verejnoprávnej služby od inštitúcií.


Přednáška se koná v úterý 4. 12. od 11:30 hod. v uč. 2.08. 

2. Problematika prezentácie politikov so spoločensky neprijateľnými názormi
Obsahom prednášky je problematika mediálnej prezentácie strán so spornými, nehumánnymi a inak spoločensky neprijateľnými aktivitami. V úvode špecifikuje znaky tzv. extrémistických politických strán v protiklade k tzv. populistickým politickým stranám resp. politikom. Na ich základe hodnotí postoje predstaviteľov konkrétnej slovenskej politickej strany, analyzuje prístup médií ku nej, syntetizuje názory odborníkov na vplyv médií na extrémizmus v spoločnosti a zamýšľa sa nad úlohou médií pri informovaní o jej aktivitách.

Přednáška se koná v úterý 4. 12. od 16:45 hod. v uč. 2.08.

3. Politická (ne)závislosť médií verejnej služby

Prednáška syntetizovaním názorov odborníkov a skúseností z praxe upozorňuje na problémy politickej nezávislosti s ktorými sa stretávajú médiá verejnej služby naprieč Európou. Náhľadom do foriem riadenia médií verejnej služby v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Taliansku a na Slovensku, zloženia ich dozorných, nadačných, výkonných, diváckych rád a modelov financovania, hľadá formu, ktorá by zabezpečila politickú nezávislosť médií verejnej služby a priblížila ich k ich poslaniu – slúžiť verejnosti.

Přednáška se koná ve čtvrtek 6. 12. od 9:45 hod. v uč. 2.08.