Přechod do režimu online výuky

Pátek 9. říjen 2020, 20:19

Milé studentky, milí studenti,

jak jste již byli informováni fakultními kanály, od pondělí 12. října přechází celá Filozofická fakulta UP do režimu online výuky. Pokud bychom v tom chtěli vidět dobré zprávy, tak snad lze alespoň říct, že se konečně uvidíme bez roušek! ;)

Online výuka bude bezpochyby náročná a nejspíš se neobejde bez komplikací, ale za aktuální epidemiologické situace se jedná o řešení, které bude pro všechny bezpečnější. 

Z přechodu do online režimu vyplývá následující:

  • Ještě důležitější než v minulosti bude role Moodlu jakožto hlavní komunikační platformy.
  • Další důležitá komunikace bude probíhat skrze hromadné e-maily zasílané přes STAG - hlídejte si tedy své univerzitní e-mailové schránky. 
  • Přednášky a semináře budou probíhat v časech daných rozvrhem přes službu BigBlueButton (adresu konkrétní virtuální místnosti najdete ve třídě daného předmětu v Moodlu).
  • V některých případech (u externích vyučujících bez Moodlu) může výuka probíhat skrze jinou platformu (Zoom, Skype apod.), pokud jste tak byli (nebo teprve budete) informováni (e-mailem).
  • Konzultace si s vyučujícími domlouvejte individuálně skrze e-mail a v dostatečném předstihu (obecně se budeme snažit být i v online prostoru dostupní v oficiálních konzultačních hodinách)
  • V případě jakýchkoliv problémů, nejasností nebo dotazů pište - na e-mail paní sekretářce, tajemníkovi katedry, jednotlivým vyučujícím; podle toho, čeho se váš dotaz bude týkat. Záležitosti týkající se většího počtu studentů ideálně řešte přes ročníkové ombudsman(k)y. 

 

Buďte zdraví a studujte, jak můžete. Jak se dnes říká - spolu to zvládneme! ;) 

 

Vaše KMKSŽ

Zpět