Vyjádření vedoucího katedry k aktuálním opatřením ohledně nákazy COVID-19

čtvrtek 12. březen 2020, 16:42

Milí studenti,
o zrušení kontaktní výuky kvůli šířící se nákaze koronaviru z Číny jste již byli informováni i vedením (FF) UP všemi možnými kanály.

Rád bych zdůraznil, že se sice ruší kontaktní výuka na UP (a všech dalších univerzitách a školách), ale nikoli výuka jako taková – ta nově probíhá náhradní bezkontaktní formou, prostřednictvím Moodlu, příp. za využití dalších nástrojů e-learningu (dle specifikace jednotlivých vyučujících).

Vaší hlavni komunikační a studijní platformou pro jednotlivé kurzy je tedy Moodle, kde od vyučujících můžete očekávat jak studijní materiály, tak pokyny a úkoly k plnění. Univerzitní studium je vždy nejméně z 50 % záležitostí samostudia, při stávající izolaci nás všech se toto procento bude zkrátka muset navýšit.

Pro individuální komunikaci (např. konzultace diplomek apod.) slouží samozřejmě také e-mail. Vzhledem k tomu, že už tak velký objem veškeré e-mailové agendy se díky tomu všemu dramaticky navýší, mějte prosím trpělivost, když odpověď nedorazí hned.

Snažte se ke všem doporučeným opatřením přistupovat maximálně zodpovědně a sledujte aktuální vývoj. Doufejme, že tahle černá můra bude brzy za námi. Každopádně ale: tohle nejsou prázdniny, i když se to tak na první pohled může jevit, ale zcela výjimečná situace.

Přeji vám vše dobré a těším se, až se zase budeme moci vidět osobně.

Petr Orság

Zpět