Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633458

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.16

odborný asistent

• vizuální komunikace a teorie obrazu • teorie komiksu • dějiny československého komiksu • populární kultura a teorie populární kultury

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP (tajemník, 2009–)
  • Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP (tajemník, 2013–)

Redakční rada

  • The Journal of Culture (člen, 2015–)
  • Communication Today (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Foret M. Gelächter im stummen Kode. Darstellungen des Lachens im Comic. Zeitschrift für Semiotik. 2015. (ČLÁNEK)
Foret M. Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Česká literatura. 2010. (ČLÁNEK)
Foret M. Políčka konfliktní a válečná. Reflexe války a konfliktu v českém komiksu. Paměť válek a konfliktů. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí. In . (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Referenty vizuálního zpravodajství jako zastření referovaných událostí. In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry - komunikačný diskurz - audiovizuálna kreativita. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In . (Eds.) Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kořínek P., Foret M., Jareš M. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. 2015. (KNIHA - CELEK)
Prokůpek T., Kořínek P., Foret M., Jareš M. Dějiny československého komiksu 20. století. 2014. (KNIHA - CELEK)
Foret M. Regardless of Context: Graphic Novels with the Faceless (and Homelandless) Hero of Branko Jelinek. Comics of the New Europe. Reflections and Intersections. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. La costruzione della memoria collettiva della seconda guerra mondiale nel fumetto ceco degli anni ’70 e ’80 del XX secolo. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. A New Generation, New Worlds, New Heroes. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. Young Gentlemen's Clubs. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M., Prokůpek T., Kořínek P., Jareš M. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foret M., Krajtl O. Nostalgie jako určující prvek utváření kánonu československého komiksu. Kánony. V sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. 2023.
Foret M. Nejistá medialita komiksu. In Foret M. (Eds.) Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012.
Foret M. (Jak) číst vizuální texty? In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Foret M. K myšlení o vizuální komunikaci. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Foret M. K problematice vizuální gramotnosti. In . (Eds.) Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. 2008.
Foret M. K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu. In . (Eds.) Terminologické fórum II - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2008.
Foret M. Mezi slovem a obrazem. O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Foret M. Prolegomena k vizuální lingvistice. In . (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Foret M. Vizuální kultura - vizuální média - vizuální gramotnost. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Foret M. Co je to komiks? Pokus o teoretické vymezení komiksu. In . (Eds.) K. O. MIX. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2007.
Foret M. O interpretaci vizuálního textu. In . (Eds.) Médiá a text II. 2007.
KNIHA - CELEK
D'Amico T., Bílek PA., Foret M., Machátová L. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Foret M. Marko Čermák. Zdaleka nejen „ten druhý kreslíř Rychlých šípů“. Rychlé šípy Jaroslava Foglara, Marko Čermáka, V. Junka, B. Čermáka a J. Gruse. 2022.
Foret M. Rychlé šípy. Český - zdaleka nejen komiksový - fenomén, který nemá srovnání. Rychlé šípy Jaroslava Foglara, Marko Čermáka, V. Junka, B. Čermáka a J. Gruse. 2022.
Prokůpek T., Foret M. Další životy Sekorova díla. Ondřej Sekora. Mravenčí a jiné práce. 2019.
Bílá A. Ohýbání genderových stereotypů v seriálu Once Upon a Time. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Bartalosová V. Reflexe novinářské profese v seriálu Případy 1. oddělení. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Foret M. Kluby mladých gentlemanů. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
Foret M. Nová generace, nové světy, noví hrdinové. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
ABSTRAKT
Foret M. Za vizuální lingvistiku. Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe - základy žurnalistických profesí. In Orság P., Lapčík M., Foret M. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)