doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633457

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.19

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Orság P. A szürke zónától a cseh oligarchiáig. Országút. Művészet, tudomány, közélet. 2020. (ČLÁNEK)
Orság P., Končelík J. Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře - konformita, samizdat nebo exil? Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2010. (ČLÁNEK)
Orság P., Končelík J., Večeřa P. Dějiny českých médií 20. století. 2010. (KNIHA - CELEK)
Orság P. A Political or a Cultural Project? – The New European Empire as “Entropa”, and Central European Traditions and Connections. A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. From Hubert Gordon Schauer to Milan Kundera and up to the Present. Questions Born in the "K. und K." Monarchy and Preserved in the Czech cultural Memory. The influence of the "K. und K." Cultural Memory in the Central European Identity. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. Od Přítomnosti ke Skutečnosti – a ještě dál. Stopy meziválečné žurnalistiky v československém exilu po roce 1948. Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918–1938). 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. S komunisty se mluví (ba i spolupracuje). Pavel Tigrid a reformní komunisté v exilu po srpnu 1968. Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Exile Media and the Central European Public Space. The Central European Refugee´s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Orság P. How the present constructs the past. Interpreting media content from a historiographic perspective. In . (Eds.) Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Orság P. Československá exilová periodika po srpnu 1968 jako výraz dramatické proměny politické situace v ČSSR. In . (Eds.) Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava. 2008.
Orság P. Charta 77 jako pobídka k dialogu domova s exilem: příklad exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Orság P. Kolik verzí mohou mít dějiny? Několik poznámek na okraj myšlení o dějinách (nejen) médií a komunikace. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Orság P. Média československého exilu v čase obnovení pořádku. In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P. Mediální text jako historický pramen: možnosti a limity intepretace. In Bočák M., Rusnák J. (Eds.) Médiá a text II. 2008.
Foret M. Vizuální kultura - vizuální média - vizuální gramotnost. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P. Zdeněk Záplata a první kvalitativní vrchol exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (léta 1971-1973). In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Orság P. Zpravodaj - časopis českého exilu ve Švýcarsku. In Konečný K. (Eds.) Studie z dějin emigrace. 2003.
KNIHA - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Orság P. Investigativní žurnalistika a možnosti jejího uplatnění v českém regionálním zpravodajství. In . (Eds.) Regionální média v evropském kontextu. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Orság P., Lapčík M., Foret M. Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe - základy žurnalistických profesí. In Orság P., Lapčík M., Foret M. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe. Základy žurnalistických profesí. UP Media. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Orság P. Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der "Wiederherstellung der Ordnung". Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung und Vernetzung im Bereich Mittelost- bzw. Zentral- und Südosteuropas; sie besteht seit 2001 und wird vom BM.W_F und der Universität Wien gefördert. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BARTALOSOVÁ FIF Mediální a komunikační studia 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)