Mgr. Zdeněk Sloboda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633451

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.13

Asistent

Pedagogická, výzkumná a publikační činnost v oblastech: mediální studia; mediální výchova, socializace a gramotnost; televizní seriály a reality show, dětské pořady; feministické teorie, studia genderu a sexuality; sociálněvědní studia sportu; kvalitativní výzkumné metody.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká sociologická společnost (člen, 2019–)
  • European Consortium for Political Research (ECPR) (člen, 2017–)
  • European Communication Research and Education Association (ECREA) (člen, 2018–)

Mezinárodní organizace

  • EIGE – European Institute for Gender Equality (poradce, 2019–2021)

Redakční rada

  • Gender a výzkum (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

  • Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (předseda, 2015–)
  • Mezinárodní vědecká konference Sexuality (organizační výbor) (člen, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sloboda Z. Development (Re)Organisation of the Czech LGBT Movement (1989–2021). East European Politics. 2021. (ČLÁNEK)
Sloboda Z. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. 2016. (KNIHA - CELEK)
Sloboda Z., Keilhauer J., Schorb B., Hnilicová J., Ullmann C., Weißflog G. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání. 2011. (KNIHA - CELEK)
Carpentier Reifová I., Sloboda Z. Czech Ugly Katka: Global Homogenization and Local Invention. In McCabe J., Akass K. (Eds.) TV’s Betty Goes Global: From Telenovela to International Brand. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
Sloboda Z., Foretová P., Burianec J., Sudková K., Michlová M. Studie mediální gramotnosti populace ČR. Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 2021. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Hesová A., Křížová B., Skácelová T., Sloboda Z. New Media Challenging Family Media Socialization: Preliminary Research Results ("Children, Parents and New Media"). Media Education Research Journal. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sloboda Z. Sexuální občanství: výzvy post-socialistické zkušenosti ne-heterosexuálních občanů. In Sloboda Z., Marková D., Bočák M. (Eds.) Sexuality 8: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2016.
Sloboda Z., Dobešová M. Travesti show po Česku. In Marková D., Rovňanová L. (Eds.) Sexuality VI: Zborník vedeckých príspevkov. 2013.
Sloboda Z. Diskurs mediální gramotnosti v ČR po roce 1989. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
KNIHA - CELEK
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sloboda Z., Jansová I., Sedláková R., Bianchi G., Rovňanová L., Chlumská E., Jedličková J., Bočák M., Marková D. VII. mezinárodní vědecká konference Sexuality: (de)konstrukce - (re)prezentace. 2014.
SBORNÍK - CELEK
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š. Poznáváme intersex / DSD - informační web. intersex-dsd.upol.cz. 2021.
PROJEKT
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š., Suda K. Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR. TAČR. 2020.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Sloboda Z., Marková D. Gender - rovné příležitosti - výzkum: Otevřené hranice sexualit. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)