Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633454

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Bína D. Mediální gramotnost a kyberkriminalita. Problémový teleoklinní diskurs právních a bezpečnostních věd - interdisciplinární reflexe. 2024. (KAPITOLA V KNIZE)
Bína D. Přežít ve světě textů. Mediální gramotnost jako jeden z pilířů bezpečnosti. Interdisciplinární reflexe odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či jiné protispolečenské činnosti. 2023. (KAPITOLA V KNIZE)
Bína D. Mediální gramotnost – od konceptu k pedagogice a prevenci. Problémové konotace odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či jiné protispolečenské činnosti (recentní diskurs II). 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
KAPITOLA V KNIZE
Bína D., Kříha J. Bezpečnostní vzdělávání příslušníků komunálních a bezpečnostních sborů v optice interdisciplinárního paradigmatu moderních vyučovacích metod. Bezpečnostní prostředí Evropské unie v optice středoevropského diapazonu bezpečnostních a právních věd. 2019.
Bína D., Niklesová E. Pojem žánru a idea žánrového systému jako klíče k obecné kulturní komparatistice. Aktuální problémy současné slavistiky. 2015.
Bína D. Edukační situace - střety, konflikty, paradoxy, aporie. Science for Education - Education for Science. 2014.
Bína D. O možnostech a dobrodružstvích herních narací. Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SLOBODA FIF Mediální a komunikační studia 2024
JANSOVÁ FIF Mediální a komunikační studia 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)