Mgr. et Mgr. Karel Páral, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633470

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.21B

odborný asistent

Selected publications
Holešovský T., Ketman J., Páral K. Let the TV on! Audience Behaviour Patterns during ‘First Wave’ of Covid-19 in the Czech Republic. Information & Media. 2023. (ČLÁNEK)
KNIHA - CELEK
Šaradín P., Páral K., Filipec O., Kuděla M. Moravský venkov. Politika a společnost. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Páral K. Mediatizace politické komunikace na lokální úrovni a tiskoví mluvčí municipalit jako její aktéři. Veřejná komunikace. Vybrané oblasti a problémy komunikačních studií. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Páral K. Posudek bakalářské diplomové práce Barbary Liškové Deliberativní demokracie v případě vyjednávání o vzniku Národního parku Jeseníky. Deliberativní demokracie v případě vyjednávání o vzniku Národního parku Jeseníky. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)