doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633421

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.22

  • Docent (Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.)
  • Odborný vedoucí projektu (Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.)

philosophy of art, aesthetics, sociology of culture, ethics of new media, impact of the digital single market strategy on the Czech audiovisual industry

ČLÁNEK
Zahrádka P. Research on the normativity of aesthetic judgements in film criticism. Journal of Aesthetics & Culture. 2021.
Zahrádka P. Evaluating Food and Beverage Experience: Paradoxes of the Normativity. Eidos: a journal for philosophy of culture. 2020.
Zahrádka P. Ontologie díla v autorském zákoně České republiky. Filosoficky Casopis. 2017.
Zahrádka P. Heteronomie estetické hodnoty. Filozofia. 2015.
Zahrádka P. Does “Great” Art Exist? A Critique of the Axiological Foundations of the Artistic Canon. Proceedings of the European Society for Aesthetics. 2014.
Zahrádka P. Je dobře, že se o ten film přeme. MF DNES. 2013.
Zahrádka P. Sociologická kritika filosofické estetiky. Filosofický časopis. 2013.
Zahrádka P. Zamyšlení nad pojmem populární kultury. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Zahrádka P., Ullrich W. Kann die Hochkultur durch die Konsumkultur ersetzt werden? Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. 2010.
Zahrádka P. Já a David Bowie. Aluze. 2009.
Zahrádka P. Vysoké versus populární umění. Bohemica Olomucensia. 2009.
Zahrádka P. Mýtus o mýtu krásy. Aluze. 2008.
Zahrádka P., Lüdeking K. Muß man in der Ästhetik Anarchist sein? Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. 2007.
Zahrádka P. Pojem umění v analytické estetice. Aluze. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zahrádka P. Ideál lidské krásy v perspektivě analytické estetiky. Sborník Masmediálna komunikácia a realita I. 2009.
KNIHA - CELEK
ZAHRÁDKA P., STEJSKAL J., DADEJÍK O., KUBALÍK Š., KALNICKÁ Z., SCHMÜCKER R., ORTLAND E., THOMSON-JONES K. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. In ZAHRÁDKA P. (Eds.) 2011.
Zahrádka P. Vysoké versus populární umění. Vysoké versus populární umění. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Zahrádka P., Leška R., Tomčík M. Sozial-, Kultur- und Bildungsdienstleistungen der tschechischen Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizient_innen. Monopole im medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. 2023.
Zahrádka P., Macek J., Szczepanik P. Introduction: Theorizing Digital Peripheries. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 2020.
Bilík P. Small Country, Complex Film Policy: The Case of the Czech Film Funding System. In Zahrádka P., Szczepanik P., Macek J., Stepan P. (Eds.) Digital Peripheries. 2020.
Zahrádka P. The Czech and Slovak Audiovisual Market as a Laboratory Experiment for the Digital Single Market in Europe. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 2020.
Zahrádka P., Szczepanik P. The White Elephant in the Room: Implications of the Digital Single Market Strategy for Film and Television Distribution in the Czech Republic. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 2019.
Zahrádka P. Geo-blocking: Protection of Author’s Rights, of Cultural Diversity, or of an Outdated Business Model? Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics. 2018.
Zahrádka P., Macek J. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: Case of the Czech Republic. The Aesthetics and Ethics of Copying. 2016.
Zahrádka P. Estetika spotřební kultury. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Zahrádka P. Úvod do historie, teorie a výzkumu spotřební kultury. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Zahrádka P., Sedláková R. Introduction: Consumer Culture Between Aesthetics, Social Distinction and Ecological Activism. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Zahrádka P., Sedláková R. Theory and Research on Consumer Culture in the Czech Republic before and after 1989. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Zahrádka P. Současná problematika vysokého a populárního umění. In Šubrt J. (Eds.) Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. 2010.
Zahrádka P. Mýtus o mýtu krásy. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ZAHRÁDKA P. Wertkonflikte. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zahrádka P., Klementová M., Naray M. Re:Connect 2023: Panel k výzkumu. 2023.
Sedláková R., Zahrádka P., Kubová V., Chytková Z. Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010.
Zahrádka P., Topinka D. Kultura - moc - identita. 2009.
RECENZE
Zahrádka P. Umění a falzum. Aluze. 2005.
PROJEKT
ZAHRÁDKA P. Kritik der Konsumkultur. AKTION Česká republika - Rakousko. 2012.
Zahrádka P. Příprava a vydání kolektivní monografie New Perspectives on CCT and Research. Podpora mladých akademických pracovníků FF UP v roce 2012 (RP 2012). 2012.
ZAHRÁDKA P. Rozvojový projekt na podporu publikační excelence FF UP. Rozvojový projekt na podporu publikační excelence FF UP. 2010.
ZAHRÁDKA P. Ästhetik der Konsumkultur - Forschungsaufenthalt an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. 2009.
ZAHRÁDKA P. Kulturstudien in Mitteleuropa - Forschungsaufenthalt an der Universität Wien. AKTION Česká republika - Rakousko. 2009.
ZAHRÁDKA P. Vydání disertační práce Vysoké versus populární umění - RP na podporu individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF. RP na podporu individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF. 2008.
PŘEKLAD
ZAHRÁDKA P. Gibt es ein ontologisches Problem des Kunstwerks? Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. 2011.
ZAHRÁDKA P. The Limits of Conceptual Analysis in Aesthetics. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. 2011.
Zahrádka P., Janátová M. Art, Narrative, and Human Nature. Aluze. 2009.
Zahrádka P. Disputes About Art. Aluze. 2006.
Zahrádka P. K reformě estetiky jako vědy. Estetika. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
ZPRÁVA
Zahrádka P., David I., Leška R., Čtveráčková M., Rostislav S., Hodonický V., Tomčík M. Samplování a remixování v elektronické hudbě: E(ste)tické a právní problémy hudební tvorby. 2022.
Zahrádka P., Leška R., David I., Szczepanik P., Velflová L., Pavlišová J., Zelená L., Myška M. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo. In Zahrádka P. (Eds.) 2021.
Szczepanik P., Zahrádka P., Polčák R., Galajdová D., Macek J., Žádník Š., Karger T., Kotišová J., David I., Leška R. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. In Szczepanik P., Zahrádka P. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)