Mgr. Viktor JÍLEK, Ph.D.

Avatar
Contact

585633455

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.21A

odborný asistent

ČLÁNEK
Jílek V. Jazyk a masová média - diskuse. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Jílek V. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. 2004.
KNIHA - CELEK
Jílek V., Bednaříková B., Pitnerová M., Kopečková M., Zimmerová W., Horáková J. Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov. 2020.
Bednaříková B., Jílek V., Pitnerová M., Danielová K., Jaroňová M., Bergerová L. Language means breaking the norm of media news. 2017.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Jílek V. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. 2009.
Jílek V. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 2005.
Jílek V. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. 2002.
Jílek V. České dějiny 18. - 20. Století - doplňující faktografický materiál. České dějiny 18. - 20. Století - doplňující faktografický materiál. 2000.
Jílek V. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. 2000.
Jílek V. Lexikologie a stylistika. Lexikologie a stylistika. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Jílek V. Komunikační rámec publicistického stylu a jeho vliv na výslednou podobu žurnalistických sdělení. Veřejná komunikace. Vybrané oblasti a problémy komunikačních studií. 2022.
Jílek V. Normativní koncept zpravodajství jako specifický zdroj stylové normy a prostředek analýzy zpravodajských textů. In Klímová K., Kolářová I., Tušková JM. (Eds.) Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zimmerová W., Jílek V. Expresivita/Kognitivní lingvistika. 2019.
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Sborník z konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (www.g-casa.com). 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)