Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633455

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.21A

odborný asistent

ČLÁNEK
Jílek V. Jazyk a masová média - diskuse. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Jílek V. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. 2004.
KNIHA - CELEK
Jílek V., Bednaříková B., Pitnerová M., Kopečková M., Zimmerová W., Horáková J. Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov. 2020.
Bednaříková B., Jílek V., Pitnerová M., Danielová K., Jaroňová M., Bergerová L. Language means breaking the norm of media news. 2017.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Jílek V. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. 2009.
Jílek V. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 2005.
Jílek V. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. 2002.
Jílek V. České dějiny 18. - 20. Století - doplňující faktografický materiál. České dějiny 18. - 20. Století - doplňující faktografický materiál. 2000.
Jílek V. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do roku 1945. 2000.
Jílek V. Lexikologie a stylistika. Lexikologie a stylistika. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Jílek V. Normativní koncept zpravodajství jako specifický zdroj stylové normy a prostředek analýzy zpravodajských textů. In Klímová K., Kolářová I., Tušková JM. (Eds.) Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Zimmerová W., Jílek V. Expresivita/Kognitivní lingvistika. 2019.
Horáková J., Orság P., Jílek V., Foret M., Jansová I., Horák L., Bartalosová V., Bílá A., Byrtusová Černohorská K., Libicher M. Mediální (r)evoluce: Revoluční příběhy. 2019.
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Jílek V., Vávrová P., Hověžáková D., Olecká I. Sborník z konference Věda, popularizace, prezentace. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (www.g-casa.com). 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.