Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Avatar
Contact

585633458

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.16

odborný asistent

• visual communication and picture/image theory • theory of comics • history of czechoslovak comics • popular culture and theories of popular culture

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP (tajemník, 2009–)
  • Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP (tajemník, 2013–)

Redakční rada

  • The Journal of Culture (člen, 2015–)
  • Communication Today (člen, 2010–)
Selected publications
Foret M. Gelächter im stummen Kode. Darstellungen des Lachens im Comic. Zeitschrift für Semiotik. 2015. (ČLÁNEK)
Foret M. Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Česká literatura. 2010. (ČLÁNEK)
Foret M. Políčka konfliktní a válečná. Reflexe války a konfliktu v českém komiksu. Paměť válek a konfliktů. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí. In . (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Referenty vizuálního zpravodajství jako zastření referovaných událostí. In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry - komunikačný diskurz - audiovizuálna kreativita. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In . (Eds.) Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kořínek P., Foret M., Jareš M. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. 2015. (KNIHA - CELEK)
Prokůpek T., Kořínek P., Foret M., Jareš M. Dějiny československého komiksu 20. století. 2014. (KNIHA - CELEK)
Foret M. Regardless of Context: Graphic Novels with the Faceless (and Homelandless) Hero of Branko Jelinek. Comics of the New Europe. Reflections and Intersections. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. La costruzione della memoria collettiva della seconda guerra mondiale nel fumetto ceco degli anni ’70 e ’80 del XX secolo. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. A New Generation, New Worlds, New Heroes. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. Young Gentlemen's Clubs. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M., Prokůpek T., Kořínek P., Jareš M. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foret M., Krajtl O. Nostalgie jako určující prvek utváření kánonu československého komiksu. Kánony. V sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. 2023.
Foret M. Nejistá medialita komiksu. In Foret M. (Eds.) Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012.
Foret M. (Jak) číst vizuální texty? In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Foret M. K myšlení o vizuální komunikaci. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Foret M. K problematice vizuální gramotnosti. In . (Eds.) Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. 2008.
Foret M. K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu. In . (Eds.) Terminologické fórum II - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2008.
Foret M. Mezi slovem a obrazem. O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Foret M. Prolegomena k vizuální lingvistice. In . (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Foret M. Vizuální kultura - vizuální média - vizuální gramotnost. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Foret M. Co je to komiks? Pokus o teoretické vymezení komiksu. In . (Eds.) K. O. MIX. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2007.
Foret M. O interpretaci vizuálního textu. In . (Eds.) Médiá a text II. 2007.
KNIHA - CELEK
D'Amico T., Bílek PA., Foret M., Machátová L. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Foret M. Marko Čermák. Zdaleka nejen „ten druhý kreslíř Rychlých šípů“. Rychlé šípy Jaroslava Foglara, Marko Čermáka, V. Junka, B. Čermáka a J. Gruse. 2022.
Foret M. Rychlé šípy. Český - zdaleka nejen komiksový - fenomén, který nemá srovnání. Rychlé šípy Jaroslava Foglara, Marko Čermáka, V. Junka, B. Čermáka a J. Gruse. 2022.
Prokůpek T., Foret M. Další životy Sekorova díla. Ondřej Sekora. Mravenčí a jiné práce. 2019.
Bílá A. Ohýbání genderových stereotypů v seriálu Once Upon a Time. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Bartalosová V. Reflexe novinářské profese v seriálu Případy 1. oddělení. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Foret M. Kluby mladých gentlemanů. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
Foret M. Nová generace, nové světy, noví hrdinové. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
ABSTRAKT
Foret M. Za vizuální lingvistiku. Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe - základy žurnalistických profesí. In Orság P., Lapčík M., Foret M. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)