Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633458

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.16

odborný asistent

• vizuální komunikace a teorie obrazu • teorie komiksu • dějiny československého komiksu • populární kultura a teorie populární kultury

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP (tajemník, 2009–)
  • Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP (tajemník, 2013–)

Redakční rada

  • The Journal of Culture (člen, 2015–)
  • Communication Today (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Foret M. Gelächter im stummen Kode. Darstellungen des Lachens im Comic. Zeitschrift für Semiotik. 2015. (ČLÁNEK)
Foret M. Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Česká literatura. 2010. (ČLÁNEK)
Foret M. Políčka konfliktní a válečná. Reflexe války a konfliktu v českém komiksu. Paměť válek a konfliktů. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí. In . (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Referenty vizuálního zpravodajství jako zastření referovaných událostí. In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry - komunikačný diskurz - audiovizuálna kreativita. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In . (Eds.) Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kořínek P., Foret M., Jareš M. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. 2015. (KNIHA - CELEK)
Prokůpek T., Kořínek P., Foret M., Jareš M. Dějiny československého komiksu 20. století. 2014. (KNIHA - CELEK)
Foret M. La costruzione della memoria collettiva della seconda guerra mondiale nel fumetto ceco degli anni ’70 e ’80 del XX secolo. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. A New Generation, New Worlds, New Heroes. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. Young Gentlemen's Clubs. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M., Prokůpek T., Kořínek P., Jareš M. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foret M. (Jak) číst vizuální texty? In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Foret M. K myšlení o vizuální komunikaci. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Foret M. K problematice vizuální gramotnosti. In . (Eds.) Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. 2008.
Foret M. K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu. In . (Eds.) Terminologické fórum II - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2008.
Foret M. Mezi slovem a obrazem. O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Foret M. Prolegomena k vizuální lingvistice. In . (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Foret M. Co je to komiks? Pokus o teoretické vymezení komiksu. In . (Eds.) K. O. MIX. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2007.
Foret M. O interpretaci vizuálního textu. In . (Eds.) Médiá a text II. 2007.
KNIHA - CELEK
D'Amico T., Bílek PA., Foret M., Machátová L. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Krčová R. Česky psaná fan fiction na Archive of Our Own. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Prokůpek T., Foret M. Další životy Sekorova díla. Ondřej Sekora. Mravenčí a jiné práce. 2019.
Čížková P. De/re/konstrukce femininity na českých beauty vlozích. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Jansová I. Fanoušci a studia fanouškovství. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Jansová I. Kanonicko-fanonická konverzace: femslash kontext. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Jansová I. Ne/ovlivnitelné masy. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Libicher M. Nezápadní filmová populární kultura. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Bílá A. Ohýbání genderových stereotypů v seriálu Once Upon a Time. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Kalousková B. Přesouvání podivnosti u stejnopohlavních párů. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Bartalosová V. Reflexe novinářské profese v seriálu Případy 1. oddělení. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Bartošová M. Slashová fikce jako příklad textuálního pytláctví a nomádství. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Jansová I., Bartošová M. Vývoj technologie a interaktivní publikum. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Foret M. Kluby mladých gentlemanů. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
Foret M. Nová generace, nové světy, noví hrdinové. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
ABSTRAKT
Foret M. Za vizuální lingvistiku. Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Horáková J., Orság P., Jílek V., Foret M., Jansová I., Horák L., Bartalosová V., Bílá A., Byrtusová Černohorská K., Libicher M. Mediální (r)evoluce: Revoluční příběhy. 2019.
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P., Hubík S. Jazyk - filosofie - média. 2009.
Lapčík M., Orság P., Foret M. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Foret M. Zrození komiksu z ducha novin. www.komiks.cz. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.