Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633458

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.16

odborný asistent

• vizuální komunikace a teorie obrazu • teorie komiksu • dějiny československého komiksu • populární kultura a teorie populární kultury

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP (tajemník, 2009–)
  • Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP (tajemník, 2013–)

Redakční rada

  • The Journal of Culture (člen, 2015–)
  • Communication Today (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Foret M. Gelächter im stummen Kode. Darstellungen des Lachens im Comic. Zeitschrift für Semiotik. 2015. (ČLÁNEK)
Foret M. Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Česká literatura. 2010. (ČLÁNEK)
Foret M. Políčka konfliktní a válečná. Reflexe války a konfliktu v českém komiksu. Paměť válek a konfliktů. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí. In . (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Referenty vizuálního zpravodajství jako zastření referovaných událostí. In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry - komunikačný diskurz - audiovizuálna kreativita. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In . (Eds.) Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kořínek P., Foret M., Jareš M. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. 2015. (KNIHA - CELEK)
Prokůpek T., Kořínek P., Foret M., Jareš M. Dějiny československého komiksu 20. století. 2014. (KNIHA - CELEK)
Foret M. Regardless of Context: Graphic Novels with the Faceless (and Homelandless) Hero of Branko Jelinek. Comics of the New Europe. Reflections and Intersections. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. La costruzione della memoria collettiva della seconda guerra mondiale nel fumetto ceco degli anni ’70 e ’80 del XX secolo. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. A New Generation, New Worlds, New Heroes. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. Young Gentlemen's Clubs. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M., Prokůpek T., Kořínek P., Jareš M. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foret M. Nejistá medialita komiksu. In Foret M. (Eds.) Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012.
Foret M. (Jak) číst vizuální texty? In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Foret M. K myšlení o vizuální komunikaci. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Foret M. K problematice vizuální gramotnosti. In . (Eds.) Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. 2008.
Foret M. K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu. In . (Eds.) Terminologické fórum II - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2008.
Foret M. Mezi slovem a obrazem. O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Foret M. Prolegomena k vizuální lingvistice. In . (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Foret M. Vizuální kultura - vizuální média - vizuální gramotnost. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Foret M. Co je to komiks? Pokus o teoretické vymezení komiksu. In . (Eds.) K. O. MIX. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2007.
Foret M. O interpretaci vizuálního textu. In . (Eds.) Médiá a text II. 2007.
KNIHA - CELEK
D'Amico T., Bílek PA., Foret M., Machátová L. La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Prokůpek T., Foret M. Další životy Sekorova díla. Ondřej Sekora. Mravenčí a jiné práce. 2019.
Bartalosová V. Reflexe novinářské profese v seriálu Případy 1. oddělení. In Foret M., Jansová I. (Eds.) Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 2019.
Foret M. Kluby mladých gentlemanů. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
Foret M. Nová generace, nové světy, noví hrdinové. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
ABSTRAKT
Foret M. Za vizuální lingvistiku. Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Horáková J., Orság P., Jílek V., Foret M., Jansová I., Horák L., Bartalosová V., Bílá A., Byrtusová Černohorská K., Libicher M. Mediální (r)evoluce: Revoluční příběhy. 2019.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe - základy žurnalistických profesí. In Orság P., Lapčík M., Foret M. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)