Mgr. Martin Foret, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633458
Pracoviště:
Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
2.24
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP (tajemník, 2009–)
  • Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP (tajemník, 2013–)
Redakční rada
  • The Journal of Culture (člen, 2015–)
  • Communication Today (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Foret M. Gelächter im stummen Kode. Darstellungen des Lachens im Comic. Zeitschrift für Semiotik. 2015. (ČLÁNEK)
Foret M. Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Česká literatura. 2010. (ČLÁNEK)
Foret M. La costruzione della memoria collettiva della seconda guerra mondiale nel fumetto ceco degli anni ’70 e ’80 del XX secolo. In D’Amico T. (Eds.) La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Políčka konfliktní a válečná. Reflexe války a konfliktu v českém komiksu. Paměť válek a konfliktů. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí. In . (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Referenty vizuálního zpravodajství jako zastření referovaných událostí. In . (Eds.) K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry - komunikačný diskurz - audiovizuálna kreativita. 2010. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Foret M. Imagizace zpravodajského diskursu: symptomy a konsekvence. In . (Eds.) Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédiá a sociálna konštrukcia reality. Masmédia a kultúrna identita. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Kořínek P., Foret M., Jareš M. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. 2015. (KNIHA - CELEK)
Prokůpek T., Kořínek P., Foret M., Jareš M. Dějiny československého komiksu 20. století. 2014. (KNIHA - CELEK)
Foret M. A New Generation, New Worlds, New Heroes. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M. Young Gentlemen's Clubs. In Kořínek P., Prokůpek T. (Eds.) Signals from the Unknown. Czech comics 1922–2012. 2012. (KAPITOLA V KNIZE)
Foret M., Prokůpek T., Kořínek P., Jareš M. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 2012. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Foret M. (Jak) číst vizuální texty? In . (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Foret M. K myšlení o vizuální komunikaci. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Foret M. K problematice vizuální gramotnosti. In . (Eds.) Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. 2008.
Foret M. K terminologickým (a pojmovým) obtížím diskursů o obrazu. In . (Eds.) Terminologické fórum II - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2008.
Foret M. Mezi slovem a obrazem. O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk : Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Foret M. Prolegomena k vizuální lingvistice. In . (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Foret M. Co je to komiks? Pokus o teoretické vymezení komiksu. In . (Eds.) K. O. MIX. Zborník z medzinárodnej konferencie. 2007.
Foret M. O interpretaci vizuálního textu. In . (Eds.) Médiá a text II. 2007.
KNIHA - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Foret M. Kluby mladých gentlemanů. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
Foret M. Nová generace, nové světy, noví hrdinové. Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. 2012.
ABSTRAKT
Foret M. Za vizuální lingvistiku. Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P., Hubík S. Jazyk - filosofie - média. 2009.
Lapčík M., Orság P., Foret M. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Foret M. Zrození komiksu z ducha novin. www.komiks.cz. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.