doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633457

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.19

Docent

Selected publications
Orság P. A szürke zónától a cseh oligarchiáig. Országút. Művészet, tudomány, közélet. 2020. (ČLÁNEK)
Orság P., Končelík J. Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře - konformita, samizdat nebo exil? Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2010. (ČLÁNEK)
Orság P., Končelík J., Večeřa P. Dějiny českých médií 20. století. 2010. (KNIHA - CELEK)
Orság P. A Political or a Cultural Project? – The New European Empire as “Entropa”, and Central European Traditions and Connections. A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. From Hubert Gordon Schauer to Milan Kundera and up to the Present. Questions Born in the "K. und K." Monarchy and Preserved in the Czech cultural Memory. The influence of the "K. und K." Cultural Memory in the Central European Identity. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. Od Přítomnosti ke Skutečnosti – a ještě dál. Stopy meziválečné žurnalistiky v československém exilu po roce 1948. Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918–1938). 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. S komunisty se mluví (ba i spolupracuje). Pavel Tigrid a reformní komunisté v exilu po srpnu 1968. Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Orság P. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Exile Media and the Central European Public Space. The Central European Refugee´s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Orság P. How the present constructs the past. Interpreting media content from a historiographic perspective. In . (Eds.) Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Orság P. Československá exilová periodika po srpnu 1968 jako výraz dramatické proměny politické situace v ČSSR. In . (Eds.) Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava. 2008.
Orság P. Charta 77 jako pobídka k dialogu domova s exilem: příklad exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Orság P. Kolik verzí mohou mít dějiny? Několik poznámek na okraj myšlení o dějinách (nejen) médií a komunikace. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Orság P. Média československého exilu v čase obnovení pořádku. In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P. Mediální text jako historický pramen: možnosti a limity intepretace. In Bočák M., Rusnák J. (Eds.) Médiá a text II. 2008.
Foret M. Vizuální kultura - vizuální média - vizuální gramotnost. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P. Zdeněk Záplata a první kvalitativní vrchol exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (léta 1971-1973). In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Orság P. Zpravodaj - časopis českého exilu ve Švýcarsku. In Konečný K. (Eds.) Studie z dějin emigrace. 2003.
KNIHA - CELEK
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Orság P. Investigativní žurnalistika a možnosti jejího uplatnění v českém regionálním zpravodajství. In . (Eds.) Regionální média v evropském kontextu. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Orság P., Lapčík M., Foret M. Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe - základy žurnalistických profesí. In Orság P., Lapčík M., Foret M. (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe. Základy žurnalistických profesí. UP Media. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Orság P. Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der "Wiederherstellung der Ordnung". Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung und Vernetzung im Bereich Mittelost- bzw. Zentral- und Südosteuropas; sie besteht seit 2001 und wird vom BM.W_F und der Universität Wien gefördert. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
BARTALOSOVÁ FIF Mediální a komunikační studia 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)