doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633457

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 8

2.18

Docent

ČLÁNEK
Orság P. A szürke zónától a cseh oligarchiáig. Országút. Művészet, tudomány, közélet. 2020.
Orság P., Končelík J. Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře - konformita, samizdat nebo exil? Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2010.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Orság P. How the present constructs the past. Interpreting media content from a historiographic perspective. In . (Eds.) Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Orság P. Československá exilová periodika po srpnu 1968 jako výraz dramatické proměny politické situace v ČSSR. In . (Eds.) Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava. 2008.
Orság P. Charta 77 jako pobídka k dialogu domova s exilem: příklad exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Orság P. Kolik verzí mohou mít dějiny? Několik poznámek na okraj myšlení o dějinách (nejen) médií a komunikace. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Orság P. Média československého exilu v čase obnovení pořádku. In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P. Mediální text jako historický pramen: možnosti a limity intepretace. In Bočák M., Rusnák J. (Eds.) Médiá a text II. 2008.
Orság P. Zdeněk Záplata a první kvalitativní vrchol exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (léta 1971-1973). In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Orság P. Zpravodaj - časopis českého exilu ve Švýcarsku. In Konečný K. (Eds.) Studie z dějin emigrace. 2003.
KNIHA - CELEK
Orság P., Končelík J., Večeřa P. Dějiny českých médií 20. století. 2010.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Orság P. A Political or a Cultural Project? – The New European Empire as “Entropa”, and Central European Traditions and Connections. A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. 2020.
Orság P. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Exile Media and the Central European Public Space. The Central European Refugee´s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? 2017.
Orság P. Investigativní žurnalistika a možnosti jejího uplatnění v českém regionálním zpravodajství. In . (Eds.) Regionální média v evropském kontextu. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Horáková J., Orság P., Jílek V., Foret M., Jansová I., Horák L., Bartalosová V., Bílá A., Byrtusová Černohorská K., Libicher M. Mediální (r)evoluce: Revoluční příběhy. 2019.
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Foret M., Orság P., Hubík S. Jazyk - filosofie - média. 2009.
Lapčík M., Orság P., Foret M. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Orság P., Lapčík M., Foret M. Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe. Základy žurnalistických profesí. UP Media. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Orság P. Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der "Wiederherstellung der Ordnung". Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung und Vernetzung im Bereich Mittelost- bzw. Zentral- und Südosteuropas; sie besteht seit 2001 und wird vom BM.W_F und der Universität Wien gefördert. 2009.
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.