Mgr. Petra FORETOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633456

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.13

odborný asistent

Selected publications
Sloboda Z., Foretová P., Burianec J., Sudková K., Michlová M. Studie mediální gramotnosti populace ČR. Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 2021. (PROJEKT)
DISERTAČNÍ PRÁCE
Chvojková P. Mediální a textuální aspekty hypertextu. In Kořenský J. (Eds.) 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
POŘÍZKA P., Faiferová P., Chvojková P. Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. In Hlínová K. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Chvojková P. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké? In Pořízková L., Navrátilová M. (Eds.) Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
Chvojková P. Čtení s porozuměním. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). 2008.
Chvojková P. Sociokulturní minimum. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). 2008.
ABSTRAKT
Chvojková P. Reflexe jazykových zkoušek z češtiny za účelem získání občanství v ČR v kontextu jazykové politiky EU. Sharing innovations research methodology and best practices. 2015.
Chvojková P. Language integration and ideology in Czech republic: A case of Czech examinations for migrants. Political Linguistics III. Book of Abstracts. 2014.
RECENZE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)