Mgr. Petra Foretová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633456

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.13

odborný asistent

DISERTAČNÍ PRÁCE
Chvojková P. Mediální a textuální aspekty hypertextu. In Kořenský J. (Eds.) 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
POŘÍZKA P., Faiferová P., Chvojková P. Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. In Hlínová K. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. 2009.
Chvojková P. K problematice užívání termínu hypertext a jeho vymezení. Terminologické fórum II. - Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Chvojková P. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké? In Pořízková L., Navrátilová M. (Eds.) Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
Chvojková P. Písemná recepce. Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. 2014.
Chvojková P. Čtení s porozuměním. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). 2008.
Chvojková P. Sociokulturní minimum. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). 2008.
ABSTRAKT
Chvojková P. Reflexe jazykových zkoušek z češtiny za účelem získání občanství v ČR v kontextu jazykové politiky EU. Sharing innovations research methodology and best practices. 2015.
Chvojková P. Language integration and ideology in Czech republic: A case of Czech examinations for migrants. Political Linguistics III. Book of Abstracts. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
RECENZE
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.