Mgr. Zdeněk Sloboda, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633451

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.13

Asistent

Teaching, research and publishing in: media studies; media education, socialization and literacy; TV series and reality shows, programs for children; feminist theories, studies of gender and sexualities; social study of sports; qualitative research methods.

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Thursday 14:00–15:00 3.13 please confirm the appointment via email prior to the meeting

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Česká sociologická společnost (člen, 2019–)
  • European Consortium for Political Research (ECPR) (člen, 2017–)
  • European Communication Research and Education Association (ECREA) (člen, 2018–)

Mezinárodní organizace

  • EIGE – European Institute for Gender Equality (poradce, 2019–2021)

Redakční rada

  • Gender a výzkum (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

  • Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (předseda, 2015–)
  • Mezinárodní vědecká konference Sexuality (organizační výbor) (člen, 2011–)
Selected publications
Sloboda Z. Development (Re)Organisation of the Czech LGBT Movement (1989–2021). East European Politics. 2021. (ČLÁNEK)
Sloboda Z. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. 2016. (KNIHA - CELEK)
Sloboda Z., Keilhauer J., Schorb B., Hnilicová J., Ullmann C., Weißflog G. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání. 2011. (KNIHA - CELEK)
Carpentier Reifová I., Sloboda Z. Czech Ugly Katka: Global Homogenization and Local Invention. In McCabe J., Akass K. (Eds.) TV’s Betty Goes Global: From Telenovela to International Brand. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
Sloboda Z., Foretová P., Burianec J., Sudková K., Michlová M. Studie mediální gramotnosti populace ČR. Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 2021. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Hesová A., Křížová B., Skácelová T., Sloboda Z. New Media Challenging Family Media Socialization: Preliminary Research Results ("Children, Parents and New Media"). Media Education Research Journal. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sloboda Z. Sexuální občanství: výzvy post-socialistické zkušenosti ne-heterosexuálních občanů. In Sloboda Z., Marková D., Bočák M. (Eds.) Sexuality 8: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2016.
Sloboda Z., Dobešová M. Travesti show po Česku. In Marková D., Rovňanová L. (Eds.) Sexuality VI: Zborník vedeckých príspevkov. 2013.
Sloboda Z. Diskurs mediální gramotnosti v ČR po roce 1989. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
KNIHA - CELEK
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sloboda Z., Jansová I., Sedláková R., Bianchi G., Rovňanová L., Chlumská E., Jedličková J., Bočák M., Marková D. VII. mezinárodní vědecká konference Sexuality: (de)konstrukce - (re)prezentace. 2014.
SBORNÍK - CELEK
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š. Poznáváme intersex / DSD - informační web. intersex-dsd.upol.cz. 2021.
PROJEKT
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š., Suda K. Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR. TAČR. 2020.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Sloboda Z., Marková D. Gender - rovné příležitosti - výzkum: Otevřené hranice sexualit. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)