Mgr. Zdeněk Sloboda

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633451, 608831862

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.13

Asistent

Pedagogická, výzkumná a publikační činnost v oblastech: mediální studia; mediální výchova, socializace a gramotnost; televizní seriály a reality show, dětské pořady; feministické teorie, studia genderu a sexuality; sociálněvědní studia sportu; kvalitativní výzkumné metody.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
2.04 po předchozí domluvě po emailu

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • European Consortium for Political Research (ECPR) (člen, 2017–)
  • European Communication Research and Education Association (ECREA) (člen, 2018–)

Mezinárodní organizace

  • EIGE – European Institute for Gender Equality (poradce, 2019–2021)

Redakční rada

  • Gender a výzkum (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

  • Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (předseda, 2015–)
  • Mezinárodní vědecká konference Sexuality (organizační výbor) (člen, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sloboda Z. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. 2016. (KNIHA - CELEK)
Sloboda Z., Keilhauer J., Schorb B., Hnilicová J., Ullmann C., Weißflog G. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání. 2011. (KNIHA - CELEK)
Carpentier Reifová I., Sloboda Z. Czech Ugly Katka: Global Homogenization and Local Invention. In McCabe J., Akass K. (Eds.) TV’s Betty Goes Global: From Telenovela to International Brand. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Sloboda Z. Europäische Perspektiven: Tschechien. Merz Medien + Erziehung. 2021.
Hesová A., Křížová B., Skácelová T., Sloboda Z. New Media Challenging Family Media Socialization: Preliminary Research Results ("Children, Parents and New Media"). Media Education Research Journal. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sloboda Z., Dobešová M. Travesti show po Česku. In Marková D., Rovňanová L. (Eds.) Sexuality VI: Zborník vedeckých príspevkov. 2013.
Sloboda Z. Diskurs mediální gramotnosti v ČR po roce 1989. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sloboda Z., Jansová I., Sedláková R., Bianchi G., Rovňanová L., Chlumská E., Jedličková J., Bočák M., Marková D. VII. mezinárodní vědecká konference Sexuality: (de)konstrukce - (re)prezentace. 2014.
SBORNÍK - CELEK
PROJEKT
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š., Suda K. Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR. TAČR. 2020.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Sloboda Z., Marková D. Gender - rovné příležitosti - výzkum: Otevřené hranice sexualit. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základy mediálních studií KZU/ZMSB LS Se 1
Základy mediálních studií KZU/ZMSB LS 1
Základy sociálněvědního studia sportu KZU/ZSCNN LS Se 1
Základy sociálněvědního studia sportu KZU/ZSCNN LS 1
Základy sociálněvědního studia sportu KZU/ZSCSN LS 1
Základy sociálněvědního studia sportu KZU/ZSCSN LS Se 1
Základy sociologie: současná česká spol. KZU/ZSOBN ZS 1
Základy sociologie: současná česká spol. KZU/ZSOBN ZS Se 1
Mediální gramotnost a socializace KZU/MMVMN ZS 2
Teorie mediální komunikace KZU/TMKB ZS Se 1
Teorie mediální komunikace KZU/TMKB ZS 1
Diplomový seminář 1 KZU/DSMN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KZU/DSMN1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KZU/DSMN2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KZU/DSMN2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KZU/DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KZU/DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KZU/DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KZU/DSM2 LS Se 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.