Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633454

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.20

docent

KAPITOLA V KNIZE
Bína D. Mediální gramotnost – od konceptu k pedagogice a prevenci. Problémové konotace odhalování, dokumentování, dokazování a prevence kriminality či jiné protispolečenské činnosti (recentní diskurs II). 2021.
Bína D., Kříha J. Bezpečnostní vzdělávání příslušníků komunálních a bezpečnostních sborů v optice interdisciplinárního paradigmatu moderních vyučovacích metod. Bezpečnostní prostředí Evropské unie v optice středoevropského diapazonu bezpečnostních a právních věd. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
JANSOVÁ FIF Mediální a komunikační studia 2018
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)