Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633454

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 8

2.19

docent

KAPITOLA V KNIZE
Bína D., Kříha J. Bezpečnostní vzdělávání příslušníků komunálních a bezpečnostních sborů v optice interdisciplinárního paradigmatu moderních vyučovacích metod. Bezpečnostní prostředí Evropské unie v optice středoevropského diapazonu bezpečnostních a právních věd. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JANSOVÁ FIF Mediální a komunikační studia 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.