20. 3. 2019

Prosíme student(k)y, kteří se chtějí zúčastnit státní závěrečné zkoušky v termínu od 20. 5. do 14. 6. 2019, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem (lea.traplova@upmedia.cz) sekretářce katedry, paní Traplové. Součástí oznámení musí...

13. 1. 2019

Se smutkem zpracováváme zprávu, že nás ve věku nedožitých 64 let navždy opustil náš milý kolega doc. PhDr. Peter Valček, Ph.D. Když jsme před oslavou jeho 60. narozenin rekapitulovali, čím vším už byl, bylo to více než...

4. 12. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce na trojici přednášek, které na půdě naší katedry ve dnech 4.-6. 12. 2018 prosloví dr. Andrea Chlebcová Hečková z partnerské Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre: 1. Kríza médií verejnej služby Prednáš...