Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP vznikla jako samostatné pracoviště v roce 1995 a zajišťovala bakalářské vzdělání v oboru Žurnalistika v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Od roku 2008 realizovala vedle prezenčního bakalářského studia oboru Žurnalistika i teoreticko-analytický magisterský studijní program oboru Mediální studia, ke kterému v roce 2009 přibyla spřízněná Kulturální studia a v roce 2010 Komunikační studia. V roce 2014 přibyl i doktorský studijní program Mediální a kulturální studia.

Od roku 2018, po změně systému studia v ČR, katedra v magisterském stupni nabízí v rámci oboru Mediální studia čtyři studijní programy se specializací na mediální studiakomunikační studiakulturální studia žurnalistická studia.

Při katedře rovněž funguje trojice badatelských center: Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií,  Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP a Centrum pro výzkum moravského tisku FF UP a VKOL.

Pozvánky na akce

4. 12. 2018

Srdečně zveme všechny zájemce na trojici přednášek, které na půdě naší katedry ve dnech 4.-6. 12. 2018 prosloví dr. Andrea Chlebcová Hečková z partnerské Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre: 1. Kríza médií verejnej služby Prednáš...