Den otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD) probíhá na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP každý rok v celouniverzitním i fakultním termínu.

V aktuálním akademickém roce proběhl Den otevřených dveří 7. prosince 2018 a 19. ledna 2019

Během Dne otevřených dveří probíhá několik komplexních prezentací studia na katedře, především se však mohou uchazeči zeptat na vše, co je zajímá – a to jak vedení katedry, tak i současných studentů. K dispozici jsou rovněž i informační materiály (v elektronické podobě ke stažení i zde).

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout snímky z konání Dne otevřených dveří v lednu 2019. Další fotky (nejen) ze starších dnů otevřených dveří najdete na katederním Facebooku zde a zde.

Den otevřených dveří na KMKSŽ - leden 2019