Výzkumné projekty

Badatelské aktivity KMKSŽ probíhají v několika hlavních oblastech:

 • teorie a výzkum mediální gramotnosti, socializace a výchovy
 • dějiny českých médií, především exilových a regionálních
 • proměny mediální komunikace (popř. žurnalistiky) v době koexistence tradičních a nových médií a v čase krizí
 • diskurs zpravodajství a jeho vizuální podoby
 • chování mediálních publik a studia fanouškovství
 • reprezentace minorit v mediálních obsazích
 • filosofie médií
 • teorie a výzkum neverbální komunikace
 • dějiny československého komiksu

Některé z badatelských aktivit členů KMKSŽ jsou realizovány v rámci specializovaných „bratrských“ meziinstitucionálních platforem, Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP a Centra pro výzkum moravského tisku FF UP a VKOL.

Aktuálně řešené projekty

 • Pandemie COVID-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online (doc. Pavel Zahrádka TAČR, TL04000109, 10/2020 - 9/2022)
 • Žurnalistika v krizových situacích jako katalyzátor proměny mediálních rutin ve zpravodajství (dr. Karel Páral, IGA UP 2021–2022)
 • Komunikační studia: východiska a výzvy (doc. Petr Orság, IGA UP 2021–2022)
 • Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu (spoluřešitel: doc. Pavel Zahrádka, Fondy EHP a Norska, KU-CB1-014, 3/2021 - 9/2022)
 • Bookstagramy: estetizace každodennosti nebo nová forma literárních recenzí? (Mgr. Anna Bílá, IGA UP 2021–2022)
 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: aktuální výzvy teorie a výzkumu mediální gramotnosti II. (doc. Petr Orság, IGA UP 2020–2021)
 • Olomoucko na cestě ke komunistické diktatuře: regionální periodika v období tzv. třetí republiky (Mgr. Jitka Horáková, IGA UP 2020–2021)
 • Sociální a právní aspekty života intersex lidí v ČR (Mgr. Zdeněk Sloboda, TAČR 2020–2021)

Předchozí projekty

 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: aktuální výzvy teorie a výzkumu mediální gramotnosti (doc. Petr Orság, IGA UP 2019–2020)
 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: nové způsoby zacházení s médii (dr. Petr Orság, IGA UP 2018–2019)
 • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: žánry – kódy – média (dr. Petr Orság, IGA UP 2017–2018)
 • Proměny reklamní komunikace ve formě obrázkové seriálu v domácích printových médiích ve 20. století (dr. Martin Foret, FPVČ FF UP 2016–2018)
 • Teorie a analýza mediální komunikace: reprezentace – recepce (doc. Daniel Bína, IGA UP 2016–2017)
 • Teorie a výzkum neverbální komunikace (dr. Petra Chvojková, IGA UP 2015–2016)
 • Česká exilová periodika v západní Evropě v letech 1969–1989 jako součást alternativní veřejné sféry (dr. Petr Orság, GA ČR 2014–2016)
 • Televizní zpravodajství jako paradox (dr. Marek Lapčík, FPVČ UP 2014–2016)
 • Děti, rodiče a nová média (Mgr. Zdeněk Sloboda, IGA UP 2014–2015)
 • Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století (dr. Martin Foret, GA ČR 2014–2015)
 • Paralelní komunikační systémy v období tzv. normalizace (dr. Petr Orság, FPVČ UP 2013–2015)
 • Obraz romské populace v aktuálním diskurzu televizního zpravodajství (dr. Renáta Sedláková, FPVČ, FF UP 2012–2019)
 • Zpravodajství na pomezí informační anomie a hledání (nového) privilegovaného textu (dr. Marek Lapčík, FPVČ UP 2012–2014)
 • Komiks: dějiny – teorie (GAČR P406/10/2306, 2010–2012; ve spolupráci s ÚČL AV ČR)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)