Výzkum a studium mediální gramotnosti

Naše pracoviště se dlouhodobě zabývá teorií, aplikací (mediální pedagogikou) a výzkumem mediální gramotnosti a mediální výchovy. V rámci tříletého projektu financovaného interní grantovou agenturou připravujeme Lexikon mediální gramotnosti, a to jak v elektronické, tak tištěné podobě. Naši odborníci a odbornice (obzvláště Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda) se účastnili mnoha konferencí s příspěvky týkajícími se dílčích témat této oblasti. V minulosti jsme také realizovali výzkum mediální socializace (výchovy) v rodině v kontextu nových médií.

Projekt: Studie mediální gramotnosti populace ČR

V současnosti řešíme projekt Studie mediální gramotnosti populace ČR (sys. č. veř. zakázky: N006/20/V00030548) pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která je národní autoritou nejen v povolování a kontrole televizního a rozhlasového vysílání v Česku, ale také garantem zvyšování mediální gramotnosti českého obyvatelstva.

Součástí výzkumu je dotazování reprezentativního vzorku české populace (15+ let), na němž spolupracujeme s agenturou Stem/Mark (jejich předchozí výzkum z roku 2018 můžete najít zde). Sběr dat proběhne během září. Výstupy by měly být známy v listopadu 2021.

Výzkum na populaci mladší 15 let proběhl v podobě skupinových rozhovorů s věkovými skupinami 5 až 7, 8 až 10 a 11 až 14 let a byl značně ovlivněn koronavirovými restrikcemi. Nicméně se podařilo zrealizovat 11 hodinu a půl dlouhých skupinových setkání, které kombinovaly různé techniky (vlastní mediální tvorbu, reflexi mediální recepce [časopisu a videoukázky] a diskusi o přístupu k médiím a o mediálních aktivitách dětí a dospívajících). Zúčastnilo se jich celkem 83 chlapců a dívek z různých částí Česka. Sběr dat proběhl červnu a červenci 2021 a výstupy byly RRTV předány v srpnu.

Zveřejnění výstupů zde a na stránkách RRTV závisí na schvalovacím řízení RRTV po odevzdání obou studií.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně tohoto výzkumu se obraťte na řešitele Mgr. Zdeňka Slobodu emailem.

Výzkumný tým dále tvořily: Mgr. Petra Foretová, Ph.D., Bc. Magdalena Michlová, Bc. Kristýna Sudková a Mgr. Jan Burianec.

Předchozí projekty

  • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: aktuální výzvy teorie a výzkumu mediální gramotnosti (hlavní řešitel: doc. Petr Orság, IGA UP 2019–2020 a 2020–2021)
  • Děti, rodiče a nová média (hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Sloboda, IGA UP 2014–2015)
     

Výstupy a další odkazy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)