Výzkum a studium mediální gramotnosti

Naše pracoviště se dlouhodobě zabývá teorií, aplikací (mediální pedagogikou) a výzkumem mediální gramotnosti a mediální výchovy. V rámci tříletého projektu financovaného interní grantovou agenturou připravujeme Lexikon mediální gramotnosti, a to jak v elektronické, tak tištěné podobě. Naši odborníci a odbornice (obzvláště Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda ale i další) se účastnili mnoha konferencí s příspěvky týkajícími se dílčích témat této oblasti. V minulosti jsme také realizovali výzkum mediální socializace (výchovy) v rodině v kontextu nových médií a studii mediální gramotnosti populace ČR pro RRTV.

Projekt: Studie mediální gramotnosti populace ČR

Studie mediální gramotnosti populace ČR byla realizována v roce 2021 pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (sys. č. veř. zakázky: N006/20/V00030548), která je národní mediální autoritou a také garantem zvyšování mediální gramotnosti českého obyvatelstva. Součástí výzkumu bylo dotazování reprezentativního vzorku české populace (15+ let), na němž jsme spolupracovali s agenturou Stem/Mark. Sběr dat proběhl v září 2021. Výzkum na populaci mladší 15 let proběhl v červnu 2021 v podobě skupinových rozhovorů s věkovými skupinami 5 až 7, 8 až 10 a 11 až 14 let a byl značně ovlivněn koronavirovými restrikcemi. Podařilo se zrealizovat 11 setkání, které kombinovaly různé techniky (vlastní mediální tvorbu, reflexi mediální recepce [časopisu a videoukázky] a diskusi o přístupu k médiím a o mediálních aktivitách dětí a dospívajících). Zúčastnilo se jich celkem 83 chlapců a dívek z různých částí Česka.

Výzkumný tým tvořili: Mgr. Zdeněk Sloboda (řešitel), Mgr. Petra Foretová, Ph.D., Bc. Magdalena Michlová, Bc. Kristýna Sudková a Mgr. Jan Burianec.

Dvě výzkumné zprávy jsou k dispozici na webové stránce RRTV nebo zde:

Předchozí projekty

  • Studie mediální gramotnosti populace ČR (hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Sloboda, RRTV 2021)
  • Teorie a analýza proměn mediální komunikace: aktuální výzvy teorie a výzkumu mediální gramotnosti (hlavní řešitel: doc. Petr Orság, IGA UP 2019–2020 a 2020–2021)
  • Děti, rodiče a nová média (hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Sloboda, IGA UP 2014–2015)

     

Výstupy a další odkazy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)