Centrum pro výzkum moravského tisku

Centrum pro výzkum moravského tisku Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vědecké knihovny Olomouc (CVMT) vzniklo v roce 2018 na základě dohody obou uvedených institucí s cílem soustavně rozšiřovat poznání minulosti moravského periodického tisku a společně badatelsky rozvíjet výzkumné i publikační aktivity zpracovávající témata z oblasti dějin moravského a slezského periodického tisku.

Ustavení společného badatelského centra usiluje o vznik otevřené komunikační platformy pro výměnu informací, materiálů a poznatků napříč oběma smluvními stranami, resp. jejich organizačními jednotkami, Katedrou mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP na straně jedné a Správou fondu a historickými fondy VKOL na straně druhé.