Centrum pro studia komiksu

Při katedře působí Centrum pro studia komiksu (CSK), které bylo založeno v roce 2013 na základě dohody mezi Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci s cílem společně badatelsky rozvíjet soudobá studia komiksu, tj. rozvíjet a kultivovat české odborné myšlení o komiksu a být sdílenou komunikační platformou pro výměnu informací, materiálů a poznatků napříč oběma institucemi i individuálními badateli. Záměrem CSK je tak rozvíjet společné výzkumné i publikační aktivity v oblasti teorie komiksu a dějin československého komiksu.

Členové CSK publikují dílčí studie v rámci odborných časopisů či knižních výstupů z konferencí apod., mimo to pak pracující i společně na rozsáhlejších publikačních projektech. Seznam dosavadních publikací a více dalších informací najdete na internetových stránkách Centra.