Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633454
Pracoviště:
Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
2.16
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Cultural Studies association (člen, 2014–2016)
  • Česká sociologická společnost (člen, 2016–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sedláková R. Moral panic over migration in the broadcasting of the Czech Radio. Lodz Papers in Pragmatics. 2017. (ČLÁNEK)
Sedláková R. Obraz Romů v televizním zpravodajství - příklad mediální konstrukce reality. Obraz Romů v televizním zpravodajství - příklad mediální konstrukce reality. 2007. (DISERTAČNÍ PRÁCE)
Sedláková R. Les minorités nationales de la République tchéque et leurs médias. L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
Sedláková R. The Media as a Tool of Social Exclusion - an Example of Presentation of the Roma in the Czech Media. In . (Eds.) The Challange of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groupsin Czech Society. 2006. (KAPITOLA V KNIZE)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sedláková R. Changes in Representation of Roma in the Main TV News since the Year 2000. Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 2014.
Sedláková R. Media as a tool of social exclusion? an example of presentation of the Roma ethnic minority in the Czech media. In Voicu B., Rusu H. (Eds.) EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. 2005.
Sedláková R. What would we know about seniors if we knew them only from Czech media? An analysis of representations of senior in the nationwide media. In Voicu B., Rusu H. (Eds.) Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Sedláková R., Kopytowska M. Different Faces of the Unknown: The Media and the Semiotics of Fear. In Kopytowska M., Galkowski A. (Eds.) Current Perspectives in Semiotics. Texts, Genres, and Representations. 2018.
Zahrádka P., Sedláková R. Introduction: Consumer Culture Between Aesthetics, Social Distinction and Ecological Activism. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Zahrádka P., Sedláková R. Theory and Research on Consumer Culture in the Czech Republic before and after 1989. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Sedláková R., Vidovićová L. Media and old age - the agenda and research in the Czech Republic. In . (Eds.) Medien und hoheres Lebensalter. 2009.
Sedláková R. Čas jako kapitál: ze života řidičů dálkové dopravy. In . (Eds.) Nové šance a rizika. 2008.
Sedláková R. Jaký má být a co má umět začínající novinář (zpráva z výzkumu). In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Sedláková R. Konstrukce reality - reprezentace druhých. In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Sedláková R. Menšiny v denním tisku (zpráva o výzkumu). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 2002.
Sedláková R. Romská problematika v denním tisku (případová studie). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 2002.
ABSTRAKT
Sedláková R. Images of Older People and Ageing in the Czech Media. Book of Abstracts. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sedláková R. Moral Panic from migration. 2018.
Sedláková R. Moc masmédií. projekt ESF, Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy; kurz: Film, divadlo, média a literatura II. 2008.
Sedláková R. Může být stáří krásné? projekt Společnost přátelská všem generacím, tisková konference. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
Sloboda Z., Jansová I., Sedláková R., Bianchi G., Rovňanová L., Chlumská E., Jedličková J., Bočák M., Marková D. VII. mezinárodní vědecká konference Sexuality: (de)konstrukce - (re)prezentace. 2014.
Sedláková R., Zahrádka P., Kubová V., Chytková Z. Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.