Konzultační a úřední hodiny

Konzultační hodiny vyučujících KMKSŽ pro LS 2022 / 2023

Pokud daný vyučující nestanoví jinak, režim konzultačních hodin na KMKSŽ je následující: student nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. do 14 hodin předchozího pracovního dne) odevzdá na sekretariát KMKSŽ přesně formulovaný dotaz (příslušný formulář je k dispozici na sekretariátu). Vyučující se na konzultaci na základě dotazu připraví a v konzultačních hodinách záležitost zkonzultuje. Proces lze nahradit dohodou via e-mail (tedy zasláním návrhu a jeho potvrzením vyučujícím).

Pokud vyučující nemůže být v konzultačních hodinách přítomen (z důvody nemoci, účasti na konferenci apod.), studenti budou informováni o náhradním termínu konání konzultačních hodin.

Upozornění: V průběhu zkouškového období, během obhajob, státnic, přijímacích zkoušek apod. nelze řádné konzultační hodiny dodržovat. Konzultace probíhají dle časových možností vyučujícího a po předchozí individuální domluvě studenta s pedagogem.

Doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

úterý 15:45 - 16:45
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)

Mgr. et Mgr. Karel Páral, Ph.D pondělí 13:00–13:45
úterý 15:00–15:45
Mgr. Martin Foret, Ph.D.

v LS 2023 nepřítomen
konzultace diplomových prací a adresné dotazy via e-mail,
v provozních a úředních věcech kontaktujte paní sekretářku či vedoucího katedry

Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. pondělí 14:00–14:45
(po předchozí domluvě via e-mail)
doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. čtvrtek 13:00–13:45 (liché týdny)
Mgr. Věra Bartalosová, Ph. D. středa 15:00–16:00
(další možnosti, zejm. pro konzultace bakalářských/diplomových prací po rezervaci zde)
Mgr. Petra Foretová, Ph.D. v LS 2023 nepřítomna (mateřská dovolená)
adresné dotazy via e-mail
Mgr. Viktor Jílek, Ph.D úterý 9:45–10:30
středa 9:45–10:30
Mgr. Miroslav Libicher středa 16:45–17:45
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail nebo osobně)
Mgr. Zdeněk Sloboda pondělí 15:30–16:30
(po předchozí domluvě via e-mail)
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. po předchozí domluvě via e-mail
Mgr. Tomáš Holešovský středa 11:30–12:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Jakub Ketman po předchozí domluvě via e-mail

Úřední hodiny sekretariátu KMKSŽ pro studenty

pondělí9:00 - 11:00
úterý9:00 - 11:00
středa9:00 - 11:00
čtvrtek9:00 - 11:00

Výpůjční hodiny pro studenty: 

pondělí9:00 - 9:30
čtvrtek9:00 - 9:30

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)