Konzultační a úřední hodiny

Konzultační hodiny vyučujících KMKSŽ pro ZS 2021 / 2022

Konzultační hodiny pro ZS 2021 / 2022 v PDF

Pokud daný vyučující nestanoví jinak, režim konzultačních hodin na KMKSŽ je následující: student nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. do 14 hodin předchozího pracovního dne) odevzdá na sekretariát KMKSŽ přesně formulovaný dotaz (příslušný formulář je k dispozici na sekretariátu). Vyučující se na konzultaci na základě dotazu připraví a v konzultačních hodinách záležitost zkonzultuje. Proces lze nahradit dohodou via e-mail (tedy zasláním návrhu a jeho potvrzením vyučujícím).

Pokud vyučující nemůže být v konzultačních hodinách přítomen (z důvody nemoci, účasti na konferenci apod.), studenti budou informováni o náhradním termínu konání konzultačních hodin.

Upozornění: V průběhu zkouškového období, během obhajob, státnic, přijímacích zkoušek apod. nelze řádné konzultační hodiny dodržovat. Konzultace probíhají dle časových možností vyučujícího a po předchozí individuální domluvě studenta s pedagogem.

Doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

úterý 15:30 - 16:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)

Mgr. et Mgr. Karel Páral, Ph.D úterý 18:15 - 19:00
středa 15:45 - 16:30
Mgr. Martin Foret, Ph.D. úterý 15:00 - 15:45 (pouze liché týdny)
úterý 18:15 - 19:00 (každý týden)
středa 15:00 - 15:45
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. pondělí 11:30 - 13:00
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Viktor Jílek, Ph.D. úterý 15:00 - 15:45
středa 9:45 - 10:30
Mgr. Petra Foretová, Ph.D. pondělí 13:15 - 14:00
úterý 18:15 - 19:00
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Věra Bartalosová úterý 9:00 - 9:30
středa 9:00 - 9:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Miroslav Libicher středa 16:45 - 18:30
(po předchozí domluvě via e-mail nebo osobně)
Mgr. Zdeněk Sloboda úterý 10:30 - 11:30
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Anna Bílá čtvrtek 15:00 - 16:00
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Kateřina Byrtusová Černohorská pondělí 15:30 - 16:30
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Tomáš Holešovský středa 11:30 - 12:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Lukáš Horák pondělí 18:15 - 19:15
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Jakub Ketman pondělí 13:30 - 14:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Lenka Piper čtvrtek 15:00 - 16:00
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)

Úřední hodiny sekretariátu KMKSŽ pro studenty

pondělí9:00 - 11:00
úterý9:00 - 11:00
středa9:00 - 11:00
čtvrtek9:00 - 11:00

Výpůjční hodiny pro studenty: 

pondělí9:00 - 9:30
čtvrtek9:00 - 9:30