Konzultační a úřední hodiny

Konzultační hodiny vyučujících KMKSŽ pro ZS 2020 / 2021

Konzultační hodiny pro ZS 2020 / 2021 v PDF

Pokud daný vyučující nestanoví jinak, režim konzultačních hodin na KMKSŽ je následující: student nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. do 14 hodin předchozího pracovního dne) odevzdá na sekretariát KMKSŽ přesně formulovaný dotaz (příslušný formulář je k dispozici na sekretariátu). Vyučující se na konzultaci na základě dotazu připraví a v konzultačních hodinách záležitost zkonzultuje. Proces lze nahradit dohodou via e-mail (tedy zasláním návrhu a jeho potvrzením vyučujícím).

Pokud vyučující nemůže být v konzultačních hodinách přítomen (z důvody nemoci, účasti na konferenci apod.), studenti budou informováni o náhradním termínu konání konzultačních hodin.

Upozornění: V průběhu zkouškového období, během obhajob, státnic, přijímacích zkoušek apod. nelze řádné konzultační hodiny dodržovat. Konzultace probíhají dle časových možností vyučujícího a po předchozí individuální domluvě studenta s pedagogem.

Doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

úterý 15:30 - 16:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)

Mgr. et Mgr. Karel Páral, Ph.D úterý 16:00 - 16:45
středa 8:45 - 9:30
Mgr. Martin Foret, Ph.D. úterý 14:00 - 14:45 (po dohodě 18:15–19:00)
středa 15:00 - 15:45
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. pondělí 11:30 - 13:00
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Viktor Jílek, Ph.D. úterý 9:45 - 10:30
středa 9:45 - 10:30
Mgr. Petra Foretová, Ph.D. pondělí 16:45 - 17:30
středa 15:00 - 15:45
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Věra Bartalosová pondělí 14:00 - 14:45
středa 9:00 - 9:45
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Zdeněk Sloboda úterý 11:15–12:15 a 18:15–19:15
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Anna Bílá středa 9:00 - 11:00
čtvrtek 9:00 - 11:00
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Kateřina Byrtusová Černohorská (po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Lukáš Horák pondělí 15:30 - 16:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Jitka Horáková pondělí 18:15 - 19:15
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Miroslav Libicher středa 15:00 - 16:00
(po předchozí domluvě via e-mail nebo osobně)

Úřední hodiny sekretariátu KMKSŽ pro studenty

pondělí9:00 - 11:00
úterý9:00 - 11:00
středa9:00 - 11:00
čtvrtek9:00 - 11:00

Výpůjční hodiny pro studenty: 

pondělí9:00 - 9:30
čtvrtek9:00 - 9:30