Konzultační a úřední hodiny

Konzultační hodiny vyučujících KMKSŽ pro LS 2019

Pokud daný vyučující nestanoví jinak, režim konzultačních hodin na KMKSŽ je následující: student nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. do 14 hodin předchozího pracovního dne) odevzdá na sekretariát KMKSŽ přesně formulovaný dotaz (příslušný formulář je k dispozici na sekretariátu). Vyučující se na konzultaci na základě dotazu připraví a v konzultačních hodinách záležitost zkonzultuje. Proces lze nahradit dohodou via e-mail (tedy zasláním návrhu a jeho potvrzením vyučujícím).

Pokud vyučující nemůže být v konzultačních hodinách přítomen (z důvody nemoci, účasti na konferenci apod.), studenti budou informováni o náhradním termínu konání konzultačních hodin.

Upozornění: V průběhu zkouškového období, během obhajob, státnic, přijímacích zkoušek apod. nelze řádné konzultační hodiny dodržovat. Konzultace probíhají dle časových možností vyučujícího a po předchozí individuální domluvě studenta s pedagogem.

Doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

úterý 14:00 - 15:00
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)

Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.středa 18:30 - 19:15
čtvrtek 15:45 - 16:30
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Martin Foret, Ph.D.pondělí 15:00 - 16:00
středa 15:00 - 16:00
(v jiném termínu po předchozí domluvě via e-mail)
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.středa 11:30 - 12:30
(jen po předchozí domluvě via e-mail)
Prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.jen po předchozí domluvě via e-mail
Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.úterý 9:45 - 10:30
středa 9:45 - 10:30
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.středa 11:15 - 12:00
čtvrtek 11:15 - 12:35
(po předchozí domluvě via e-mail i v dohodnutý jiný čas)
Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.úterý 16:45 - 18:00
středa 14:00 - 14:45
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.pondělí
(po předchozí domluvě via e-mail nebo osobně)
Mgr. et Mgr. Karel Páralstředa 18:15 - 19:00 (liché týdny)
čtvrtek 14:15 - 15:00
Mgr. Zdeněk Slobodaúterý 14:00 - 15:00 (sudé týdny)
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Věra Bartalosovápondělí
čtvrtek
(po předchozí domluvě via e-mail)
Mgr. Miroslav Libicherúterý 14:45 - 15:30
čtvrtek 14:00 - 15:00
(po předchozí domluvě via e-mail nebo osobně)
Mgr. Anna Bíláúterý 9:00 - 11:00
středa 9:00 - 11:00
(po předchozí domluvě via e-mail)

Úřední hodiny sekretariátu KMKSŽ pro studenty

pondělí9:00 - 11:00
úterý9:00 - 11:00
středa9:00 - 11:00
čtvrtek9:00 - 11:00

Výpůjční hodiny pro studenty: 

pondělí9:00 - 9:30
čtvrtek9:00 - 9:30