Výukové weby

Výukový portál Moodle

Do výukového portálu Moodle jsou umísťovány různé materiály k vyučovaným kurzům (sylaby, prezentace, handouty, texty určené k samostatnému prostudování atd.) a probíhá skrze něj také komunikace týkají se výuky (včetně zadávání úkolů na semináře). 

Do Moodle se přistupuje skrze jednotné přihlašovací údaje  - tedy skrze ty, které používáte pro přihlášení do Portálu / STAGu.

PRES - portál pro prezentaci studentských výstupů z praktických kurzů

Studentské práce vznikající na prakticky orientovaných kurzech jsou prezentovány na portálu PRES.UPmedia.cz je určen pro prezentaci studentských výstupů z praktických kursů.

S publikováním vašich výstupů vám pomůže tento podrobný manuál vám pomůže s publikováním vašich výstupů.

V manuálu je detailně popsán postup registrace i vkládání příspěvků (textů, fotografii, audio a video souborů). Za jeho pečlivé zpracování patří velký dík Petru Benešovi, který stojí i za současnou podobou portálu.

Po úspěšné registraci se budou Vaše příspěvky shromažďovat ve vašem profilu, který bude mít adresu ve tvaru http://pres.upmedia.cz/jmeno.prijmeni a můžete ho pak tedy využívat jako portfolio své tvorby (např. v „podpisu“ v mailech, při hledání práce v médiích apod.).

Tvorbu z praktik a workshopů (psané / foto / rozhlasové / televizní tvorby) a žurnalistických specializací (kulturní / politická / sportovní / ekonomická) vkládejte (viz manuál) do příslušných sekcí / rubrik (tedy Zprávy / Publicistika, UP Foto, Rádio UP, UP TV, resp. tematických kategorií Kultura, Politika a společnost, Sport, Ekonomika).

V případě problémů či dotazů kontaktujte Věrku Bartalosovou, hlavní administrátorku a šéfredaktorku portálu.