Zápis do STAGu

Pokyny k zápisu na LS 2023 / 2024

Před zápisem vybraných kursů do STAGu si nejprve POZORNĚ pročtěte POKYNY k zápisu!

  • Na předzápis máte ve STAGu dost času, zapisujte se tedy s rozmyslem a nekomplikujte situaci svým kolegům – nezapomínejte, že i oni mohou v systému vidět, že máte zapsány třeba tři volitelné kursy v jeden čas.
  • Zapisujte si předměty, které máte předepsané v pokynech, a ne předměty jiné (nebudou se Vám v příslušných kategoriích stejně započítávat).
  • Neprobíhá-li výuka nějakého kursu každý týden, ale blokově, pak probíhá v termínech stanovených vyučujícím (buď dohodnutých na úvodní hodině nebo před začátkem semestru uvedených výše a na nástěnce). Ve STAGu uvedené týdny (sudý/lichý) jsou pouze orientační (kolonku bylo třeba vyplnit, nepočítá např. se státními svátky apod.). Vzhledem k pracovnímu vytížení externistů z praxe je třeba se přizpůsobit jejich možnostem.
  • Student je dle studijního a zkušebního řádu povinen si řádně zapsat zvolené předměty v rámci předzápisu. Do jeho ukončení může svůj individuální studijní plán měnit a modifikovat – po zahájení semestru je na FF ještě týdenní prodloužená lhůta, kdy je STAG otevřen pro definitivní úpravy. Poté (po uzavření STAGu) je student povinen absolvovat VŠECHNY předměty, které si zapsal! (Jinak řečeno, jeho osobní studijní plán se pro něj stává závazným.) Naopak nechodí do kursu, který nemá zapsaný ve STAGu.

Studijní plány

Tzv. modrá kniha - soupis informací o studiu pro aktuální akademický rok (včetně archivu minulých roků) je dohledatelná na webu fakulty.

 

Věnujte zvýšenou pozornost také disciplinárnímu řádu FF UP, který je doplněním disciplinárního řádu UP, a Studijního a zkušebního řádu UP i prováděcí Směrnice děkana.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)