Rozvrh a harmonogram

Mimořádné změny v souvislosti s pandemií COVID-19

Sledujte prosím aktuální změny (související se situací kolem covidu-19) na webu fakulty. Zejména pokud jde o způsob odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací. 

Harmonogram akademického roku 2022 / 2023

Harmonogram 2022 / 2023 ke stažení v PDF

Průběh studia

Akademický rok 2022/2023: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
Výuka v zimním semestru: 19. 9. – 16. 12. 2022
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)  
Zimní zkouškové období: 2. 1. – 10. 2. 2023
Výuka v letním semestru: 13. 2. – 13. 5. 2023
(13 výukových týdnů; poslední týden je zápočtový)
Letní zkouškové období: 15. 5. – 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny:  1. 7. 2022 – 31. 8. 2023

Splnění studijních povinností

Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý akademický rok (2022 / 2023):  5. 9. 2022

Zkoušková období končí 10. 2. 2023 (pro ZS) a 30. 6. 2023 (pro LS).

Konečné termíny pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci akademického roku 2022/2023:
- pro ZS: 31. 1. 2023 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)
- pro LS: 16. 6. 2023 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak)

Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 2022 / 2023: 16. 6. 2023.

Odevzdání projektu BDP/MDP: do 24. 3. 2023 (14:00)
Platí pro 2. ročník Bc. studia a 1. ročník Mgr. studia. Formulář + manuál jsou ke stažení na webu katedry, podrobnosti v moodlu. Projekt je třeba odevzdat do stanoveného termínu formou úkolu v moodlu ve virtuální třídě příslušného předmětu KZU/PPBPN, resp. KZU/PPDMN (soubor nazvěte dle konvence „projekt_BDP_Zurnalistika_Novy_Karel.doc“).

Zadání BDP/MDP:
Bez  schválení  projektu  BDP/MDP  vedením  katedry  nelze  podat  závazné  zadání BDP/MDP!
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem do IS STAG je 20. 5. 2023.

LEDEN 2023

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 11. 11. 2022. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 12. 12. 2022, 15:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 5. 12. 2022, 15:00 (pro termín obhajob v lednu 2022; nahrát do STAGu + odevzdat 1 výtisk na sekretariát katedry) – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v lednu 2023 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP.

Zadání Samostatného projektu (nebylo-li odevzdáno již v minulém semestru) je třeba odevzdat nejpozději: do 1. 11. 2022, 14:00 (pro termín SZZk v lednu; pro termín SZZK v květnu/červnu 2023 je třeba zadání Samostatného projektu odevzdat nejpozději: do 5. 12. 2022).

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 9. 12. 2022, 14:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v rámci ZS 2022 / 2023: 31. 1. 2022 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 12. 12. 2022, 15:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 2. 1. do 20. 1. 2023.

Zápis do IS STAG pro LS 2022 / 2023 probíhá od 17. 1. (mgr. studium), resp. 19. 1. (bc. studium) do 20. 2. 2023, 24:00.

Nejpozději do 18. 2. 2023 je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat (poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na místa uvolněná na poslední chvíli).

Přijímací řízení

Podání přihlášky do magisterského studia: od 1. 11. 2022 do 15. 3. 2023.
Podání přihlášky do Ph.D. studia: od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023.

(KVĚTEN/)ČERVEN 2023

Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023 / 2024 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 11. 2022), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz níže). Nesprávné rozhodnutí  se může  stát příčinou  nepřijetí  do  navazujícího  magisterského  studia v akademickém roce 2023 / 2024! Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2024 / 2025!

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 6. 4. 2023. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 11. 5. 2023, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 27. 4. 2023, 11:00 (pro termín v květnu/červnu 2023; nahrát do STAGu + odevzdat jeden výtisk na sekretariátu katedry). – Pozor! Po tomto termínu již katedra nebude BDP/MDP k obhajobě v květnu/červnu 2023 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky (tj. studenty, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaného počtu kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsání k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce): 30. 4. 2023.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia): do 10. 5. 2023, 11:00 (bylo-li zadání řádně odevzdáno v předchozím semestru do 5. 12. 2022).

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 11. 5. 2023, 11:00.

Konečný termín pro odevzdání všech úkolů potřebných k atestacím (dílčích seminárních písemných a dalších prací) z jednotlivých kursů v LS 2022 / 2023: 16. 6. 2023 (pokud vyučující kursu nestanoví jinak).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 22. 5. do 16. 6. 2023.

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek:
- bakalářské prezenční studium: 13.–14. 5. (a příp. 20.–21. 5.) 2023
- navazující magisterské studium - jeden studijní program: 12. 6. 2023
- navazující magisterské dvouoborové studium - kombinace dvou studijních programů: 13. 6. 2023

(SRPEN/)ZÁŘÍ 2023

Termín pro SZZk v září je hodnocen jako:

  1. Opravný
  2. První řádný pouze pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v souladu se Směrnicí č. 01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 2. 6. 2023. Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí: do 29. 6. 2023, 11:00 (povinnost studenta).

Odevzdání a evidence BDP/MDP: do 22. 6. 2023, 11:00 (pro termín v září 2023; nahrát do STAGu + odevzdat jeden výtisk na sekretariátu katedry).  –  Pozor!  Po tomto  termínu  již katedra  nebude  BDP/MDP  k obhajobě v (srpnu/)září 2023 přijímat!

Posudky BDP/MDP budou k dispozici v IS STAG ve lhůtě, která je v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP.

Odevzdání vypracovaného Samostatného projektu (záměr, realizace na CD/DVD nosiči na sekretariátu katedry + zveřejnění na portálu Pres.UPmedia) pro termín SZZk v září 2022: do 23. 6. 2023, 11:00.

Kontrola studijních povinností v IS STAG: do 29. 6. 2023, 11:00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2023 (konkrétní termíny budou vypsány do 2. 6. 2023 – viz výše).

Ostatní

Den otevřených dveří UP: 2. 12. 2022 a 14. 1. 2023
Sportovní den UP: 28. 9. 2022 a 10. 5. 2023

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)